Quotes For Widget

Hartstocht is voor de dwazen. Wees een dwaas!#Rumi

Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken.#Confucius

Ondanks alles geloof ik in de innerlijke goedheid van de mens.#Anne Frank

Een mens is het minst zichzelf als hij uit eigen naam spreekt. Geef hem een masker en hij spreekt de waarheid.#Oscar Wilde

Als je wilt dat je dromen werkelijkheid worden, word dan wakker.

De tragedie van ouderdom is niet dat je oud bent, maar dat je je nog jong voelt.

De ideale echtgenoot is hij die begrijpt wat zijn vrouw niet zegt.

Er is slechts één weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt.#Epictetus

Liefde is de persoon vinden naar wie je nooit gezocht hebt.

Als je blijft staren naar de plek waar de zon onderging, zie je ze nooit meer opgaan…

Indien u vreugde wilt vermenigvuldigen, moet u haar delen. Pythagoras

Wees niet bang het leven te verliezen, want de dood is slechts een verandering van woning Pythagoras

Het kruis dat je draagt, verlies je onderweg. Het kruis dat je weigert, ligt op al je wegen dwars.

Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat

Don’t worry that the world ends today, it’s already tomorrow in Australia.

Een vat vol geleerdheid is nog geen druppel wijsheid waard. Pythagoras

Wie zijn macht wil bewaren, moet hem niet tonen

Een probleem is niets meer dan de afstand tussen de gewenste en de huidige situatie.

Pessimisten hebben gelijk. Optimisten hebben geluk.

Tel wat je hebt, niet wat je mist

Leuk zo’n oerknal, maar het geeft zo’n zooitje!

Anyone who doesn’t take truth seriously in small matters cannot be trusted in large ones either. Einstein

Wees de echo van niemand, zelfs niet van een wijsgeer. Pythagoras

De natuur gedoogt dat u haar bespiedt, niet dat u haar ontraadselt. Pythagoras

Alles is in het getal. Pythagoras

Woorden zijn de adem van de ziel. Pythagoras

De wereld is een komedie en de filosofen zijn de toeschouwers. Pythagoras

God we are all equally wise and equally foolish. Albert Einstein

The important thing is not to stop questioning. Albert Einstein

Anyone who doesn’t take truth seriously in small matters cannot be trusted in large ones either. Einstein

We still do not know one thousandth of one percent of what nature has revealed to us. Einstein

Never do anything against conscience, even if the state demands it. Einstein

De wereld is een komedie en de filosofen zijn de toeschouwers Pythagoras

The only thing that interferes with my learning is my education. Einstein

Once we accept our limits, we go beyond them. Albert Einstein

Curiosity has its own reason for existing. Einstein

Wie wil, zoekt een mogelijkheid. Wie niet wil, zoekt een reden.

Mediteer iedere dag 20 minuten. Tenzij je het te druk hebt. Mediteer dan een uur. Zen

Verbrand de krukken niet die u in tijd van zwakte hulp verleenden. Pythagoras

The only real valuable thing is intuition. Einstein

Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Einstein

Be the change you want to see in the World. Gandhi

The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.

What do I think of Western civilization? I think it would be a very good idea. Ghandi

Angst voor de dood is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het leven. Herman van Veen

Blijf jezelf. Er zijn al zoveel anderen.

It’s always impossible until it happens. Nelson Mandela

Als je iets wilt, spant het hele universum samen om ervoor te zorgen dat je je droom verwezenlijkt.

Wij kennen ons geluk eerst wanneer het voorbij is. Sophocles

Een boom die zo hard wil groeien dat hij zijn wortels uit de aarde trekt, zweeft niet ten hemel, maar valt om. Harry Mulisch

Onze werkelijkheid wordt goeddeels bepaald door onze fantasie. John Lennon

Alle zaken bestaan bij gratie van hun tegendeel. Theo Olof

Leer van de fouten van anderen. Je hebt niet genoeg tijd om ze allemaal zelf te maken. Sam Levenson

Loslaten is niet vergeten, maar liefdevol herdenken

Snijd nooit door wat je los kunt knopen

De grootste angst van de rivier is om in zee te stromen

De waarheid is altijd het sterkste argument. Sophocles

Hoe treurig is het kennis te hebben, als ze tot niets dient. Sophocles

Niet omdat de dingen moeilijk zijn, durven wij niet, maar omdat wij niet durven zijn de dingen moeilijk. Seneca

Vergissingen zijn de poorten naar ontdekkingen. James Joyce

Hoe minder je hebt te bieden, hoe mooier je de verpakking maakt. Gerrit Komrij

Wie vindt dat onderwijs duur is, weet niet wat domheid kost. A. Rinnooy Kan

Mannen kan men overhalen, vrouwen moet men overtuigen. Barbara Streisand

Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden maar moet voorwaarts geleefd worden. Søren Kierkegaard

We moeten onze kinderen leren dromen met hun ogen open. H. Edwards

Luisteren is iets anders dan wachten tot iemand is uitgepraat.

Elke minuut dat je je druk maakt om je verleden gaat af van je toekomst.

Don’t stress the people from your past, there’s a reason why they didn’t make it to your future.

Vriendelijke woorden zijn soms kort, maar hun echo duurt eindeloos.

Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.  Einstein

Het is nooit te laat om te zijn wat je had kunnen zijn. George Eliot

Je kunt anderen niets leren; je kunt hen alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf. Galileo Galilei

Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder. Lao Tse

Een cynicus is iemand die overal de prijs van weet en nergens de waarde van kent. Oscar Wilde

Leermeesters openen de deur voor jou. Maar je moet zelf naar binnen gaan. Zen

Life is what happens to you while you’re busy making other plans. John Lennon

‘When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life. John Lennon

Volg je hart, want dat klopt.

Wie achter de kudde aanloopt, sjouwt altijd door de stront

Handel alsof je het verschil maakt. Dat doe je namelijk. William James

Er wordt meer tijd verknoeid met werken dan met nietsdoen. C. Buddingh

(Visited 26 times)